KAD PETRONAS SMARTPAY

Petronas Smartpay

Harbour Malaysia Group (HMG) mempunyaikan kemudahan kad pintar Petronas di dalam pengurusan pembelian minyak untuk kegunaan kenderaan syarikat. Kad ini menawar potongan diskaun setiap pembelian petrol dan diesel di seluruh stesyen Petronas di Malaysia. Di samping menawarkan penjimatan yang maksima, sistem pembelian ini amat berguna untuk syarikat mengawal dan memantau akaun penggunaan minyak yang lebih sistematik.