PETRON

TAHUN: 2014 hingga SEKARANG

PROJEK: STESYEN MINYAK PETRON


PETRON

Pada tahun 2014 Harbour Malaysia Group telah diberi francais untuk mengusahakan stesen minyak PETRON di Penaga, Pulau Pinang. Untuk menjayakan projek ini anak syarikat Harbour Malaysia Development Sdn Bhd telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek ini. Stesen minyak ini masih lagi di peringkat mendapat kelulusan pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai, Pulau Pinang. Projek ini ditangguh untuk beberapa tahun kerana pasaran minyak antarabangsa tidak begitu stabil sebelum ini. HMG bercadang meneruskan projek ini pada tahun 2019 memandangkan kerajaan telah menetapkan mekanisma baru dalam ketetapan harga minyak yang lebih stabil dan mantap.

Sebidang tanah seluas 1.078 hektar di Penaga telah dikenal pasti untuk didirikan stesen minyak ini.

Pelan Stesen