Pengurusan Pembalakan

TAHUN: 2004 hingga 2017

PROJEK: PEMBALAKAN


HMG bergiat aktif dalam bidang pembalakan semenjak tahun 2004. Pada tahun tersebut HMP telah diberi kepercayaan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Batang Padang Selatan Slim River untuk menguruskan satu konsesi pembalakan di Perak. Beliau telah melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang dan bermula dari situ beberapa koperasi telah memberi kuasa kepada beliau untuk menguruskan permohonan di beberapa kawasan pembalakan di negeri Perak khususnya.

En Johari
balak
balak
balak
lawatan ke tapak
Hutan balak
bot
lawatan ke tapak